Voda obsiahnutá v stavebných materiáloch je príčinou koróznych procesov, v dôsledku čoho nastáva rozrušovanie muriva, omietok a ich povrchových úprav, poškodenie podláh, zariadení interiérov a pod. Je to predovšetkým zemná vlhkosť, s ktorej nepriaznivými účinkami na murivo je potrebné sa zaoberať prioritne.

Vplyvom vlhkosti dochádza v stavebných materiáloch k cyklickým fyzikálnym a chemickým procesom. Ide o fázovú premenu vody na ľad, nasiakanie a vysychanie vody, tvorbu výkvetov solí a ich rozpúšťanie. Uvedené cyklické zmeny vyvolávajú v materiáloch napätie a následnú deštrukciu. Niektoré časti zavlhnutých objektov sa tak stávajú najmä z hygienického hľadiska a vplyvu na zdravie človeka nepoužiteľné.

Samotnej sanácii muriva vody predchádza dôsledná analýza príčin zvýšenej vlhkosti. Voda sa do muriva dostáva vzlínaním cez poškodenú, prípadne chýbajúcu vodorovnú izoláciu, presakovaním zboku, lokálnymi stavebnými a inštalačnými poruchami, kondenzáciou v dôsledku slabej tepelnej izolácie. Často majú na zvýšenú vlhkosť v murive vplyv nevhodne zvolené materiály ako obklady a hmoty s vysokým difúznym odporom. Prakticky nikdy neexistuje len jedna príčina zvýšenej vlhkosti, v dôsledku čoho treba aj jednotlivé sanačné metódy kombinovať.

Naša firma sa zaoberá podrezaním muriva a následným vložením novej hydroizolácie od roku 2001Viac ...