ODSTRÁNENIE VLHKOSTI MURIVA PODREZANÍM
A VLOŽENÍM NOVEJ IZOLÁCIE

ČO JE VODOROVNÁ HYDROIZOLÁCIA ?

Je to izolačná vrstva, ktorá zabezpečí medzi základom a múrom zábranu proti vzlínajúcej vlhkosti po celom obvode stavby aj priečok pri všetkých stavbách. Je nevyhnutná pri všetkých typoch murovacích materiálov a nezávisí od ich hrúbky, typu a zloženia. V prípade, že sa objavili znaky vzlínajúcej vlhkosti v spodnej časti muriva nad úrovňou podlahy, znamená to, že objekt nemá izoláciu alebo pôvodná je už nefunkčná. V prípade vlhkosti stavby a nefunkčnosti izolácie je estetická závada iba druhotným problémom, nakoľko tvoriaca sa vlhkosť a následne plesne majú najmä škodlivý vplyv na zdravie a ľudský organizmus.

Napriek tomu, že podrezanie muriva je stavebným zásahom, je možné túto činnosť vykonávať aj v obývaných objektoch s nepatrným obmedzením života obyvateľov nehnuteľnosti a tiež minimálnym zásahom do bežného užívania nehnuteľnosti.

Obhliadkou objektu sa zistia príčiny vlhnutia muriva a rozsah postihnutia nehnuteľnosti.

Podrezanie muriva prebieha po častiach (cca 0,5m - 1m - v závislosti od materiálu, z ktorého je stavba postavená), aby sa predišlo narušeniu statiky objektu. Do prerezanej a vyčistenej škáry vkladáme špeciálnu hydroizolačnú fóliu zn. Penefol (2 mm hrubá plastiková folia), následne medzi múr a izolačnú fóliu nabijeme statické kliny a do zostávajúcej škáry natlačíme maltu. Takto sa postupne izolácia prekladá v dĺžke 8-10 cm.

Výhody sanácie muriva podrezaním a vložením novej izolácie:

  • 100 % odstránenie vzlínajúcej vlhkosti

  • rýchlosť realizácie a okamžitá účinnosť

  • vysoká životnosť používaných fólií

  • na podrezávanie a zaizolovanie muriva poskytujeme záruku až do 50 rokovViac ...